Ban truyền thông – những người kể chuyện của tổ chức

Ban truyền thông là những người kể chuyện của tổ chức. Họ là những người mang câu chuyện của tổ chức đến với công chúng, giúp công chúng hiểu rõ hơn về tổ chức, hình ảnh, thương hiệu và thông điệp của tổ chức.

Ban truyền thông

Công việc của ban không chỉ đơn thuần là viết bài, chụp ảnh, quay phim,… mà còn là công việc của người kể chuyện. Họ cần có khả năng sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật và sự nhạy cảm với cảm xúc của con người. Họ cần biết cách truyền tải thông tin một cách hấp dẫn, dễ hiểu và chạm đến trái tim của công chúng.

Ban truyền thông có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu và tương tác với công chúng. Họ là cầu nối giữa tổ chức và công chúng, giúp tổ chức kết nối với công chúng và tạo dựng mối quan hệ bền chặt.

Nhiệm vụ của ban truyền thông

Ban truyền thông

Nhiệm vụ của ban truyền thông là xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu và thông điệp của tổ chức đến công chúng. Ban có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông, quảng bá cho tổ chức. Chiến lược truyền thông là kế hoạch tổng thể, chi tiết về các mục tiêu, mục tiêu, phương pháp và công cụ truyền thông mà ban sẽ sử dụng để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 • Sản xuất các sản phẩm truyền thông như báo chí, tạp chí, website, mạng xã hội,… Các sản phẩm truyền thông là phương tiện để phòng truyền thông truyền tải thông tin, thông điệp của tổ chức đến công chúng.
 • Tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá. Các sự kiện truyền thông là một cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của công chúng và truyền tải thông điệp của tổ chức.
 • Quản lý các kênh truyền thông của tổ chức. Ban truyền thông cần đảm bảo rằng các kênh truyền thông của tổ chức được sử dụng hiệu quả và phù hợp với mục tiêu truyền thông của tổ chức.
 • Đo lường hiệu quả các hoạt động truyền thông. Phòng truyền thông cần đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông để đảm bảo rằng các hoạt động này đang đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Vai trò của ban truyền thông

Ban truyền thông

Ban truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp. Vai trò của phòng truyền thông có thể được tóm tắt như sau:

 • Tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và tương tác với công chúng: giúp tổ chức xây dựng hình ảnh, thương hiệu và tạo dựng mối quan hệ bền chặt với công chúng. Thông qua các hoạt động truyền thông, ban truyền thông sẽ giúp tổ chức truyền tải thông tin, thông điệp đến công chúng một cách hiệu quả và phù hợp, từ đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về tổ chức, hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ của tổ chức.
 • Truyền tải thông tin, thông điệp của tổ chức đến công chúng: giúp tổ chức truyền tải thông tin, thông điệp đến công chúng một cách hiệu quả và phù hợp. Thông qua các sản phẩm truyền thông, các sự kiện truyền thông, ban truyền thông sẽ giúp tổ chức truyền tải thông điệp của mình đến công chúng, từ đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức.
 • Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức: Ban truyền thông giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình thông qua việc truyền tải thông tin, thông điệp và xây dựng mối quan hệ với công chúng. Thông qua việc truyền tải thông tin, thông điệp đến công chúng, ban truyền thông sẽ giúp tổ chức thu hút khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Để hoạt động hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ban. Các thành viên cần có kiến thức, kỹ năng về truyền thông và có tinh thần trách nhiệm cao.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về vai trò của ban truyền thông:

 • Một công ty có thể sử dụng truyền thông để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng.
 • Một trường học có thể sử dụng truyền thông để truyền thông về các hoạt động của trường đến phụ huynh, học sinh.
 • Một tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng truyền thông để truyền thông về các hoạt động của tổ chức đến cộng đồng.

Nhìn chung, ban truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp. Một phòng truyền thông hoạt động hiệu quả sẽ giúp tổ chức xây dựng hình ảnh, thương hiệu, truyền tải thông điệp và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Sơ đồ tổ chức của ban truyền thông

Ban truyền thông

Sơ đồ tổ chức của có thể được chia thành hai cấp độ chính: cấp quản lý và cấp nhân viên.

Cấp quản lý

Cấp quản lý bao gồm trưởng phòng truyền thông và các phó phòng. Trưởng phòng truyền thông là người chịu trách nhiệm chung cho hoạt động. Các phó phòng phụ trách các lĩnh vực cụ thể như truyền thông nội bộ, truyền thông đối ngoại, truyền thông sự kiện,…

Cấp nhân viên

Cấp nhân viên của ban truyền thông bao gồm các chuyên viên truyền thông. Các chuyên viên truyền thông được phân công phụ trách các nhiệm vụ cụ thể như viết bài, chụp ảnh, quay phim, thiết kế đồ họa,…

Dưới đây là một ví dụ về sơ đồ tổ chức của ban truyền thông:

Ban truyền thông bao gồm:

 • Trưởng phòng
 • Phó phòng truyền thông nội bộ
 • Phó phòng truyền thông đối ngoại
 • Phó phòng truyền thông sự kiện
 • Chuyên viên truyền thông nội bộ
 • Chuyên viên truyền thông đối ngoại
 • Chuyên viên truyền thông sự kiện

Sơ đồ tổ chức của ban truyền thông có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng tổ chức. Tuy nhiên, nhìn chung, sơ đồ tổ chức cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Phân chia rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng vị trí.
 • Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các vị trí trong ban.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban truyền thông.

Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng sơ đồ tổ chức của ban truyền thông:

 • Quy mô của tổ chức: Ban truyền thông của một tổ chức lớn sẽ có quy mô lớn hơn ban truyền thông của một tổ chức nhỏ.
 • Nhu cầu của tổ chức: Ban truyền thông cần được xây dựng phù hợp với nhu cầu truyền thông của tổ chức.
 • Kiến thức và kỹ năng của nhân viên: Ban truyền thông cần có đội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ năng về truyền thông.

Việc xây dựng một sơ đồ tổ chức phù hợp sẽ giúp ban truyền thông hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Xin chân thành cảm ơn,