Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex: sẵn sàng bứt phá với chiến lược nhượng quyền cửa hàng xăng dầu

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2023-2025, Petrolimex đặt mục tiêu phát triển thêm 2.000 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 500 cửa hàng nhượng quyền. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng Petrolimex hoàn toàn có khả năng đạt được.

Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Chiến lược nhượng quyền thương hiệu của Petrolimex mang lại nhiều lợi ích cho cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Bên nhượng quyền sẽ được hưởng lợi từ thương hiệu uy tín của Petrolimex, cũng như từ các dịch vụ hỗ trợ của Petrolimex như cung cấp xăng dầu, đào tạo nhân viên, marketing,… 

Bên nhận nhượng quyền sẽ có cơ hội kinh doanh xăng dầu với chi phí thấp hơn, đồng thời được hưởng lợi từ sự phát triển của mạng lưới cửa hàng xăng dầu Petrolimex.

Với chiến lược nhượng quyền, Petrolimex sẽ mở rộng quy mô mạng lưới cửa hàng xăng dầu một cách nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. 

Petrolimex cũng sẽ huy động được vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, giảm áp lực vốn cho Petrolimex. Đồng thời, chiến lược này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường xăng dầu.

Chiến lược nhượng quyền cửa hàng xăng dầu của Petrolimex là một bước đi táo bạo và đầy triển vọng. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tư nhân, cũng như cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường xăng dầu.

Cover nhuongquyen

Khung chiến lược nhượng quyền của Petrolimex 

Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Theo  quan sát của Vũ, chiến lược nhượng quyền của Petrolimex thể hiện qua khung chiến lược sau:

Mục tiêu: Mở rộng quy mô mạng lưới cửa hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, giảm áp lực vốn cho Petrolimex, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường xăng dầu.

Đối tượng: Các nhà đầu tư tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu kinh doanh xăng dầu.

Điều kiện: Có năng lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, có địa điểm phù hợp để xây dựng cửa hàng xăng dầu, chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Quy trình:

 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhượng quyền
 • Thẩm định hồ sơ
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng nhượng quyền
 • Đào tạo, hỗ trợ vận hành

Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền:

 • Cung cấp xăng dầu, các dịch vụ hỗ trợ khác cho bên nhận nhượng quyền
 • Bảo vệ quyền lợi thương hiệu cho bên nhận nhượng quyền
 • Thu phí nhượng quyền và hoa hồng từ bên nhận nhượng quyền

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền:

 • Kinh doanh xăng dầu dưới thương hiệu Petrolimex
 • Tuân thủ các quy định của Petrolimex về kinh doanh xăng dầu
 • Trả phí nhượng quyền và hoa hồng cho Petrolimex

Để triển khai chiến lược nhượng quyền, Petrolimex đã thực hiện một số giải pháp sau:

 • Xây dựng quy chế nhượng quyền cửa hàng xăng dầu, quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia triển khai chiến lược nhượng quyền.
 • Tăng cường quảng bá, giới thiệu chiến lược nhượng quyền đến các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Petrolimex kỳ vọng rằng chiến lược nhượng quyền sẽ giúp Petrolimex đạt được mục tiêu phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường xăng dầu.

chien luoc phan phoi cua petrolimex va 3 bai hoc 3 2

Ba mục tiêu chính chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Ba mục tiêu chính chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Ba mục tiêu chính chiến lược nhượng quyền của Petrolimex:

 • Mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
 • Huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội, giảm áp lực tài chính cho Petrolimex.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối.

Cụ thể, để đạt được các mục tiêu này, Petrolimex đã triển khai chiến lược nhượng quyền theo các hướng sau:

 • Mở rộng đối tượng được quyền nhượng quyền: Petrolimex mở rộng đối tượng được quyền nhượng quyền từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đến các cá nhân có đủ năng lực kinh doanh xăng dầu.
 • Đa dạng hóa các loại hình nhượng quyền: Petrolimex triển khai các loại hình nhượng quyền khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng của các nhà đầu tư, bao gồm:

Nhượng quyền toàn bộ: Nhà đầu tư được quyền sử dụng toàn bộ tài sản, trang thiết bị, thương hiệu của Petrolimex để kinh doanh xăng dầu.

Nhượng quyền bán lẻ: Nhà đầu tư được quyền sử dụng thương hiệu của Petrolimex để kinh doanh xăng dầu tại một địa điểm nhất định.

 • Tăng cường hỗ trợ cho các nhà đầu tư: Petrolimex cung cấp các hỗ trợ về tài chính, đào tạo, quản lý cho các nhà đầu tư, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền.

Từ năm 2020 đến nay, Petrolimex đã triển khai thành công nhiều dự án nhượng quyền, góp phần mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Một số dự án nhượng quyền cửa hàng xăng dầu tiêu biểu của Petrolimex có thể kể đến như:

Dự án nhượng quyền cửa hàng xăng dầu tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp: Petrolimex đã triển khai nhượng quyền cửa hàng xăng dầu tại nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp trên cả nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Dự án nhượng quyền cửa hàng xăng dầu cho các doanh nghiệp nước ngoài: Petrolimex đã triển khai nhượng quyền cửa hàng xăng dầu cho các doanh nghiệp nước ngoài để kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Những kết quả đạt được của chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Từ năm 2020 đến nay, Petrolimex đã triển khai thành công nhiều dự án nhượng quyền, góp phần mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, các số liệu về chiến lược nhượng quyền của Petrolimex như sau:

 • Số lượng cửa hàng xăng dầu nhượng quyền: Tính đến tháng 11 năm 2023, Petrolimex đã có tổng cộng 3.000 cửa hàng xăng dầu nhượng quyền, chiếm khoảng 20% tổng số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc.
 • Tổng doanh thu từ các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền: Năm 2022, doanh thu từ các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền của Petrolimex đạt 20.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu từ bán lẻ xăng dầu của Petrolimex.
 • Số lượng nhà đầu tư nhượng quyền: Tính đến tháng 11 năm 2023, Petrolimex đã có tổng cộng 5.000 nhà đầu tư nhượng quyền, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân.

Kết quả

Chiến lược nhượng quyền của Petrolimex đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Petrolimex. Cụ thể:

 • Mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu: Chiến lược nhượng quyền đã giúp Petrolimex mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Tính đến tháng 11 năm 2023, Petrolimex đã có tổng cộng 3.000 cửa hàng xăng dầu nhượng quyền, chiếm khoảng 20% tổng số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc.
 • Huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội: Chiến lược nhượng quyền đã giúp Petrolimex huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội, giảm áp lực tài chính. Năm 2022, doanh thu từ các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền của Petrolimex đạt 20.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu từ bán lẻ xăng dầu của Petrolimex.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối: Chiến lược nhượng quyền đã giúp Petrolimex tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối. Các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền thường có doanh thu cao hơn các cửa hàng xăng dầu trực tiếp do Petrolimex quản lý.

Những hạn chế của chiến lược nhượng quyền của Petrolimex

Bên cạnh những kết quả đạt được, chiến lược nhượng quyền của Petrolimex cũng còn tồn tại một số hạn chế như:

 • Thiếu kiểm soát chất lượng: Một số nhà đầu tư nhượng quyền chưa thực hiện đúng các quy định của Petrolimex về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín của Petrolimex.
 • Khó khăn trong việc quản lý: Việc quản lý một số lượng lớn cửa hàng xăng dầu nhượng quyền là một thách thức đối với Petrolimex.

Khuyến nghị

Để khắc phục những hạn chế trên, Petrolimex cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền. Đồng thời, Petrolimex cần xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả để quản lý các cửa hàng xăng dầu nhượng quyền.

chien luoc thuong hieu cua petrolimex va 3 tru cot vung chac 1

Lời kết

Chiến lược nhượng quyền cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã góp phần mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Đồng thời, chiến lược này cũng giúp Petrolimex huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội, giảm áp lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Xin chân thành cảm ơn,

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn cần tư vấn?
Liên hệ ngay với Mr. Quyền Vũ qua Hotline: 0366366999 - Email: quyen@vudigital.co