Chất lượng cao không phải lúc nào cũng rẻ, nhưng nó luôn đáng giá.