Chiến dịch truyền thông – tạo dựng uy tín thương hiệu trong giao tiếp với khách hàng.

Truyền thông là một thuật ngữ trong giao tiếp, giúp một người tạo dựng uy tín cá nhân cũng như sự tin tưởng gửi đến cộng đồng thông qua những gì người đó nói và làm. Lịch sử truyền thông bắt đầu từ thần thoại Hy Lạp khi Pheidippides – chàng thanh niên đã chạy bộ từ thị trấn Marathon, Hy Lạp đến Athens để báo tin chiến thắng của quân Hy Lạp trước người Ba Tư.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm và nhiều thế hệ loài người tiếp nối, truyền thông đã phát triển và phân nhánh thành nhiều phương tiện truyền tải khác nhau. Từ truyền thống như lời nói, hình ảnh hay chữ viết cho đến hiện đại và mang nhiều dấu ấn công nghệ hơn như email, truyền hình hay tin nhắn điện thoại.

Cũng như trong quá trình xây dựng thương hiệu, xây dựng một kế hoạch truyền thông bất kì cũng cần có sự hiện diện của truyền thông nội bộ. Lấy đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp làm nền tảng, trong định hình, gìn giữ và truyền tải những giá trị tốt đẹp nhất thuộc về truyền thông thương hiệu.

Từ đó kiến tạo nên nhiều phương thức và giá trị truyền thông đại chúng, tạo dựng uy tín thương hiệu trong giao tiếp với khách hàng. Thậm chí không chỉ dừng lại ở tính đúng đắn của thông tin được lan truyền, mà doanh nghiệp và đội ngũ thương hiệu còn cần phải đầu tư vào tông giọng thương hiệu. Cũng như nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng tiềm năng, để lên phương án tiếp cận và chọn lựa kênh truyền thông phù hợp.