Chiến lược kinh doanh – từ ý tưởng đến lý tưởng.

Mọi chiến lược kinh doanh đều bắt đầu từ những ý tưởng. Giống như nhà sáng lập Coca Cola đã biến một công thức dược liệu trở thành món uống được ưa chuộng trên toàn thế giới. Hoặc Apple khi họ tham vọng tạo ra những chiếc máy tính cá nhân làm thay đổi cách nhìn của nhân loại về Microsoft hay IBM.

Ý tưởng nằm trên bản vẽ hay trong những khối óc hoang đường nhất, đều khó lòng trở thành chiến lược kinh doanh thành công mà không có sự xuất hiện của lý tưởng. Nếu như ý tưởng là vạch xuất phát thì lý tưởng lại là cuộc hành trình, chứng kiến thương hiệu trung thành với tầm nhìn và sứ mệnh của mình để tạo ra những sản phẩm củng cố các giá trị cộng đồng cao đẹp.

Một điều cần lưu ý rằng chiến lược kinh doanh là bí mật, thậm chí là tuyệt mật nếu doanh nghiệp muốn tạo dựng nên thương hiệu di sản. Bản thân lãnh đạo doanh nghiệp phải cùng với đội ngũ xây dựng thương hiệu, tham gia trực tiếp vào quá trình tạo dựng chiến lược kinh doanh. Bởi hơn bất cứ ai, doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự mới là những người “chung sống lâu dài” với chiến lược và định hướng thương hiệu.