Chiến lược marketing – từ tiềm năng bán hàng đến khách hàng trung thành.

Nhiệm vụ của một đội ngũ marketing là chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự, sau đó duy trì thói quen mua hàng tích cực để biến họ trở thành khách hàng trung thành. Vì thế xây dựng chiến lược marketing là một tổ hợp của nhiều quy trình tương đối phức tạp. Từ tìm hiểu dữ liệu nhân khẩu học, nghiên cứu thói quen tiêu dùng cho đến lan toả thông điệp và đề xuất chuỗi giá trị thương hiệu.

Hai mô hình nền tảng phổ biến nhất giúp xây dựng chiến lược marketing là 4ps và 7ps. Trong đó mô hình 4ps còn được gọi là mô hình marketing hỗn hợp, với 4 tiêu chí chủ đạo gồm có:

  • Product – chiến lược phát triển sản phẩm
  • Price – chiến lược định giá
  • Place – chiến lược phân phối
  • Promotion – chiến lược truyền thông

Trong khi đó mô hình 7ps là một phiên bản nâng cấp của mô hình 4ps, hoặc cũng có thể nói rằng 4ps vốn dĩ là một phiên bản rút gọn. Mô hình 7ps có xuất phát điểm từ cuốn sách Basic Marketing – A Managerial Approach (Marketing cơ bản – Phương pháp tiếp cận trong quản lý) được viết bởi tác giả Jerome McCarthy, xuất bản lần đầu vào năm 1960. Gồm có 7 tiêu chí chủ đạo như sau:

  • People – chiến lược nhân sự
  • Processes – chiến lược tối ưu
  • Physical Environment – xây dựng bối cảnh trải nghiệm khách hàng

Tuỳ theo mô hình kinh doanh, định hướng doanh nghiệp cũng như tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu, sẽ có cách tiếp cận và chọn lựa mô hình phát triển khác nhau. Nhiệm vụ của đội ngũ tại Vũ chính là tư vấn, hỗ trợ và xây dựng chiến lược marketing phù hợp với định hướng phát triển của chính bạn.