Xây dựng kế hoạch kinh doanh bằng mô hình Canvas

Kế hoạch kinh doanh là một sơ đồ thiết kế giúp phát triển các ý tưởng kinh doanh, dựa trên nền tảng tối ưu chi phí và nguồn lực sẵn có của một doanh nghiệp.

Được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Osterwalder và Giáo sư Yves Pigneur đến từ trường Đại học Lausanne, mô hình Canvas từ lâu đã được xem là bộ khung hoàn chỉnh cho mọi chiến lược kinh doanh.

Nhờ được thể hiện trực quan chỉ trên một mặt giấy, mô hình Canvas giúp tối giản các nội dung truyền thông thừa thãi để mang đến cái nhìn toàn cảnh hơn khi xây dựng chiến lược. 

Từ đó giúp nội bộ doanh nghiệp đánh giá đúng thực lực của bản thân, xác định đúng tiềm năng của doanh nghiệp và quan trọng hơn hết, phát triển thêm nhiều ý tưởng kinh doanh phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu. Mô hình Canvas gồm có các thành tố sau:

  • Đối tác chính
  • Nguồn tài nguyên chính
  • Các hoạt động chính
  • Tuyên bố giá trị
  • Kênh phân phối
  • Mối quan hệ với khách hàng
  • Phân tích khách hàng mục tiêu
  • Cơ cấu chi phí
  • Luồng doanh thu.

Trong đó đối tác chi phối các hoạt động chính của một thương hiệu, những hoạt động này quyết định nên nguồn tài nguyên cho thương hiệu mai sau. Cuối cùng tác động đến cơ cấu chi phí cũng như luồng doanh thu cho doanh nghiệp. 

Cũng vậy, quá trình phân tích khách hàng mục tiêu giúp thương hiệu chủ động hơn khi xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Từ đó nắm bắt tâm lý cũng như các vấn đề mà khách hàng mục tiêu đang gặp phải, nhằm tuyên bố giá trị và xây dựng kênh phân phối để phù hợp với hành vi tiêu dùng của các khách hàng tiềm năng.

Mô hình Canvas có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ file điện tử đến máy chiếu, bảng trắng hay giấy in và bút viết đơn thuần. Tuy nhiên Vũ khuyến khích thực hiện mô hình này bằng giấy bút, bởi nó không làm kiềm hãm năng lực sáng tạo của từng thành viên trong đội ngũ.