Social marketing – giúp thương hiệu tạo dựng chuỗi liên kết cộng đồng 

Thương hiệu không thể chạm đến cảm xúc và trái tim của hàng triệu người tiêu dùng chỉ trong ngày một ngày hai, bằng cách liên tục phát ngôn trên cương vị và dưới góc độ của một doanh nghiệp hay đoàn thể. Thay vào đó, thương hiệu phải thật sự trở thành một “con người” để tạo ra mối dây liên kết với cộng đồng người dùng.

Khái niệm social marketing được ra đời giữa xu thế phát triển của smartphone cũng như các ứng dụng mạng xã hội. Mang lại cơ hội giới thiệu hình ảnh, vai trò và giá trị của mỗi thương hiệu đến chính xác nhóm đối tượng tiềm năng. Thông qua mạng xã hội, thương hiệu có thể tận dụng “nhu cầu” lan toả những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh của mỗi cá nhân.

Chỉ bằng một thao tác, một cú click chuột của người dùng đã là quá đủ để mang hình ảnh và tên tuổi của thương hiệu ra thế giới. Đó thậm chí còn là hình ảnh tích cực và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, mà bản thân thương hiệu muốn gửi gắm thông qua những sản phẩm mình đang cung cấp.

Social marketing còn là cơ hội để bản thân mỗi doanh nghiệp thoát khỏi sự rệu rã, cũ kĩ của bộ máy quản lý cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hay phân phối. Bởi mạng xã hội cũng giống như một chiếc bánh xe không ngừng xoay vần, liên tục chứng kiến và áp dụng mọi tiến bộ kỹ thuật số mới nhất để phát triển cộng đồng người dùng.