Thương hiệu cá nhân – bạn muốn mình là ai ở trong mắt mọi người?

Trong một số thời điểm và hoàn cảnh nhất định, cái tên Steve Jobs lại phổ biến hơn chính thương hiệu Apple, hay cái tên Elon Musk lại có sức hút hơn chính thương hiệu Tesla.

Vì sao lại có những câu chuyện ngược đời như thế. Đó là bởi những người như Steve Jobs, Elon Musk hay hàng triệu tên tuổi khác đã và đang vang danh toàn cầu, họ đều có một chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân đủ tốt và mang lại hiệu ứng tích cực.

Thương hiệu cá nhân được ra đời và củng cố để đảm bảo rằng, người xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ nhận được đánh giá từ mọi người theo cái cách mà người đó muốn. Thay vì để họ mãi mê có những đánh giá mang tính chủ quan, phần nào đó là cực đoan để rồi dẫn đến những kết luận theo chiều hướng tiêu cực, sai lệch về giá trị con người.

Xét về bản chất, sự khác nhau lớn nhất giữa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân đó là thương hiệu doanh nghiệp do trí tưởng tượng của con người tạo ra, nó không có thật, ngược lại thương hiệu cá nhân lại có thật, với một con người là một cơ thể vật lý trọn vẹn.

Xây dựng thương hiệu cá nhân hãy nhớ rằng bạn là người thực hiện chính yếu, không ai có thể giúp đỡ bạn nhiều. Những người chuyên tư vấn thương hiệu cá nhân sẽ hiệu quả với bạn trong giai đoạn đầu, giai đoạn phân tích và xây dựng chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn có thực hiện và duy trì chiến lược đó liên tục hay không.