Xây dựng thương hiệu – từ nội bộ đến khách hàng trung thành

Thương hiệu không phải là một cái tên, cũng không phải một chiếc nhãn dán để người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy sản phẩm của bạn trên kệ. Thương hiệu là nhận thức tích cực mà người tiêu dùng có được sau thời gian đủ lâu sở hữu, trải nghiệm và đánh giá những sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.

Xây dựng thương hiệu nghĩa là đang xây dựng và kiểm soát nhận thức, đảm bảo phần lớn người tiêu dùng hoặc ít nhất là tệp khách hàng tiềm năng có được cái nhìn đủ tốt về thương hiệu. Qua đó chinh phục đối tượng này cả về cảm tính lẫn lý tính, thay đổi hành vi tiêu dùng và thúc đẩy sức mua. Nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện doanh số, doanh thu và kết quả hoạt động của một mô hình kinh doanh.

Khác với quan điểm và định hướng của hầu hết lãnh đạo doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu đều phải xuất phát từ trong chính nội bộ đội ngũ, trước khi lên kế hoạch tiếp cận và chinh phục hành vi khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động lan toả tinh thần, giá trị cũng như văn hoá thương hiệu.

Bản thân mỗi thành viên trong đội ngũ nhân sự, đều có cơ hội tự làm mới thái độ và hiệu quả công việc một khi đã thấm nhuần chuỗi giá trị thương hiệu tích cực. Ý thức được vai trò của chính mình trong xây dựng hình ảnh, giá trị và văn hoá thương hiệu chính là động lực lớn nhất thúc đẩy năng suất làm việc của mỗi cá nhân.

Trên thực tế không ít lãnh đạo doanh nghiệp Việt đều sẽ muốn đốt cháy giai đoạn. Bỏ qua hoặc cố tình phớt lờ tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu ngay từ trong nội bộ. Bình thường đến mức tầm thường hoá năng lực làm việc của từng nhân viên theo thời gian, khiến giá trị và văn hoá thương hiệu rất nhanh thôi, sẽ bị mai một rồi biến mất để bỏ lại một tập thể rệu rã trong vận hành.

Doanh nghiệp và mô hình kinh doanh của bạn có đang trong tình thế đó, hoặc đối mặt với rủi ro lâm vào hoàn cảnh tương tự ở thì tương lai không? Liên hệ ngay với đội ngũ của Vũ để sớm bắt tay vào xây dựng chiến thuật, chiến lược giúp thay đổi thương hiệu của bạn cả về tầm nhìn lẫn chất lượng hoạt động kinh doanh.