Định giá thương hiệu là thuật ngữ chỉ quá trình thống kê và ước tính tổng giá trị của một thương hiệu. Mục tiêu của định giá thương hiệu là tìm ra con số tổng của hai tài sản hữu hình và vô hình. 

Định giá thương hiệu là thuật ngữ chỉ quá trình thống kê và ước tính tổng giá trị tài chính của một thương hiệu. Mục tiêu của định giá thương hiệu là tìm ra con số tổng của hai tài sản hữu hình và vô hình. 

Nguồn ảnh: visionedgemarketing.com

Định giá thương hiệu là một phương pháp phù hợp với những thương hiệu có mục tiêu nhượng quyền, tìm kiếm thêm cổ đông hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp. Định giá thương hiệu dựa trên những yếu tố chính như hiệu quả tài chính, giá trị thương hiệu, cảm nhận của khách hàng…

Trước đây việc định giá thương hiệu chỉ dựa trên những tài sản hữu hình, tuy nhiên từ 2005, Financial Reporting Standards (IFRS) đã chấp nhận tài sản vô hình cũng là một tài sản cần được liệt kê khi định giá thương hiệu. 

Lược sử định giá thương hiệu

Lược sử định giá thương hiệu

Nguồn ảnh: InterBrand

Định giá thương hiệu được xuất hiện bắt đầu vào những năm 1980, những người tiên phong trong việc áp dụng thuật ngữ này bao gồm Interbrand (một agency của Anh Quốc), do hai nhà lãnh đạo là John MurphyMichael Birkin, đây được cho là khởi nguồn của thuật ngữ định giá thương hiệu. 

Năm 1989 John Murphy đã xây dựng và phát hành cuốn sách rất có ý nghĩa với giới nghiên cứu và xây dựng thương hiệu cũng như giới tài chính có tên “Brand Valuation – Establishing a true and fair view”, tạm dịch: Định giá thương hiệu – thiết lập một góc nhìn đúng đắn và công bằng”.

Vào năm 1999 Michael Birkin xuất bản cuốn sách “Understanding Brands” tạm dịch: Hiểu về thương hiệu, trong cuốn sách này Michael Birkin đã xây dựng và chia sẻ nhiều mô hình định giá thương hiệu.

3 phương pháp định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu

1. Định giá thương hiệu dựa vào chi phí đầu tư (Cost Approach): phương pháp này dựa trên tổng số ngân sách mà thương hiệu đã đầu tư xây dựng thương hiệu, phương pháp này dựa trên những báo cáo về tài chính mà doanh nghiệp đã chi trả trong quá trình xây dựng thương hiệu.

>> Xem thêm: Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nhất quán với 5 bước cơ bản

Phương pháp này sẽ khó khăn trong việc xác định các hạng mục đã chi trả, nó cũng không nên áp dụng cho những thương hiệu đã có mặt trên thị trường từ lâu.

Công thức: Giá trị thương hiệu = tổng ngân sách đầu tư

Định giá thương hiệu dựa vào chi phí đầu tư (Cost Approach)

2. Định giá thương hiệu so sánh những tài sản tương tự trên thị trường (The Market Approach): phương pháp này định giá thương hiệu bằng cách tổng hợp những tài sản hữu hình và vô hình của thương hiệu, sau đó định giá chúng dựa trên giá bán của những tài sản/ dịch vụ tương tự cùng thời điểm.

Công thức: Giá trị thương hiệu = tổng tài sản hữu hình + vô hình 

Định giá thương hiệu so sánh những tài sản tương tự trên thị trường (The Market Approach)

3. Định giá ước tính thu nhập của thương hiệu (Income Approach): đây là phương pháp định giá thương hiệu dựa trên việc những tài sản hiện tại [hữu