Foconext

Khám phá quá trình đặt tên, thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu.

Khách hàng Foconext
Ngành hàng Ngành thép, Logictics
Vị trí Hải Phòng, Việt Nam
Năm 2018
Phạm vi công việc Tư vấn chiến lược thương hiệu / Hệ thống nhận diện thương hiệu

 

Là công ty hội tụ các doanh nhân kinh doanh thành đạt của đất cảng Hải Phòng, sự thành công với công ty thép Việt Nhật, bước tiếp theo để kinh doanh và phát triển, bộ máy lãnh đạo của Foconext đã tìm kiếm một đơn vị tư vấn, thiết kế hệ thống nhận diện chuyên nghiệp.

Dù khoảng cách địa lý không ủng hộ cho việc hợp tác, tuy nhiên trên tinh thần chuyên nghiệp và đánh giá cao về việc nhận biết, xây dựng và phát triển thương hiệu của các anh, Vũ Digital​ và Foconext đã hợp tác để hiện thực hoá ý tưởng xây dựng một thương hiệu, công ty Cổ phần chuyên hoạt động trong các lĩnh vực

  • Sản xuất thép, vật liệu xây dựng
  • Áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất
  • Kho vận, vận tải Logictics
  • Xây dựng hạ tầng

Hãy cùng khám phá cách Vũ Digital​ thực hiện toàn bộ dự án.