Kinh doanh là gì? Kinh doanh là thuật ngữ chỉ một cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hoặc một nghề nghiệp cụ thể. 

Các doanh nghiệp cũng có thể là các tổ chức phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp kinh doanh từ quy mô từ nhỏ tới các tập đoàn toàn cầu.

Kinh doanh là gì

Thuật ngữ kinh doanh cũng chỉ những hoạt động của các cá nhân với phương pháp sản xuất, bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ nhằm thu được lợi nhuận.

Hai loại hình doanh nghiệp trong kinh doanh

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu tạo ra lợi nhuận thông qua các chiến lược kinh doanh rõ ràng. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất của các loại hình kinh doanh. Một số doanh nghiệp kinh doanh với những mục tiêu khác, họ có thể bị thúc đẩy bởi những nguyên nhân khác ngoài doanh số và lợi nhuận. 

Kinh doanh là gì

Loại hình doanh nghiệp phi lợi nhuận

Các tổ chức kinh doanh với mục tiêu không lợi nhuận được gọi là tổ chức phi lợi nhuận. Các loại hình kinh doanh phi lợi nhuận như:

  • Tổ chức từ thiện
  • Doanh nghiệp nghệ thuật, văn hoá, giáo dục và giải trí
  • Các tổ chức chính trị và vận động xã hội
  • Các tổ chức dịch vụ an sinh xã hội

Kinh doanh là gì

Loại hình doanh nghiệp vì lợi nhuận

Những doanh nghiệp kinh doanh với mục tiêu tạo ra lợi nhuận được gọi là doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận.

Loại hình này đề cập đến tất cả các hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Loại hình này có thể diễn ra ở bất cứ đâu, nó có thể ở ngay vỉa hè, cũng có thể là một trang web trực tuyến… 

4 loại hình kinh doanh

kinh doanh la gi va 4 loai hinh kinh doanh ban can biet 4

Có nhiều doanh nghiệp tự xây dựng và tổ chức theo một hệ thống bao gồm nhiều cấp bậc bao gồm nhiều vị trí được mô tả công việc và trách nhiệm rõ ràng, những bộ máy tổ chức phổ biến bao gồm:

Doanh nghiệp tư nhân: như tên gọi đã cho thấy, quyền sở hữu và điều hành loại hình kinh doanh này thuộc về một cá thể. Loại hình này thì doanh nghiệp do một cá nhân tự làm chủ và chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động và tài sản của mình.

Công ty hợp danh: đây là loại hình kinh doanh cần có ít nhất là 02 thành viên tham gia sở hữu trở lên. Những thành viên này cùng nhau kinh doanh với mục tiêu được thống nhất, dưới một cái tên chung.

Tập đoàn: đây là loại hình kinh doanh có sự tham gia bởi một hoặc nhiều cổ đông tạo thành một tập thể. Những cổ đông này trở thành ban quản trị để giám sát các hoạt động. Tập đoàn là một  pháp nhân tách biệt với những chủ sở hữu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn: đây là loại hình kinh doanh tương đối mới, xuất hiện lần đầu vào năm 1977 tại Wyoming, Hoa Kỳ. Công ty trách nhiệm hữu hạn là một pháp nhân tách biệt với chủ sở hữu nó. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số phần trăm góp vốn.

>> Xem thêm: Chiến lược marketing là gì? Hướng dẫn xây dựng từ cơ bản tới nâng cao, quy trình xây dựng 5T