Khám phá quy trình và phong cách thiết kế đa dạng của Vũ qua các dự án.