Phân phối là gì? Phân phối được định nghĩa là tập hợp các hành động phổ biến sản phẩm từ nơi sản xuất ra toàn thị trường, cành nhiều càng tốt với mục tiêu có nhiều khách hàng có thể tiếp cận và mua sản phẩm.

Phân phối là gì?

Bất kỳ công ty nào cũng cần phân phối để có thể bán sản phẩm ra thị trường. Một chiến lược phân phối phù hợp có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh với công ty. Chiến lược phân phối nếu triển khai hiệu quả sẽ trở thành một rào cản gia nhập ngành lớn với đối thủ tiềm năng muốn giành thị phần hoặc thay thế sản phẩm.

Việc giới thiệu, chia sẻ một sản phẩm hay dịch vụ giữa người gửi và người nhận được hiểu là phân phối.

Với sự trợ giúp của nhiều mắt xích trong kênh phân phối, nhà sản xuất hoặc người sáng lập sẽ giúp sản phẩm của mình đến được với người tiêu dùng cuối cùng, có thể hiểu đơn giản, phân phối là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Hai loại phân phối là gì?

Phân phối là gì?

Có hai loại phân phối phổ biến nhất là phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp.

  1. Phân phối trực tiếp là nhà sản xuất trực tiếp cung cấp cho người dùng cuối.
  2. Phân phối gián tiếp là nhà sản xuất thông qua một số bên trung gian để cung cấp sản phẩm cho người dùng cuối.

Phân phối cũng có thể hiểu là những vị trí thuận tiện, phù hợp mà sản phẩm xuất hiện mang lại lợi nhuận cho người bán thông qua việc có nhiều người mua. Phân phối là một hạng mục quan trọng quyết định một công ty sản xuất có thành công hay không.

Tại sao phân phối lại quan trọng?

Phân phối là gì?

Một điều chắc chắn rằng, một công ty có chiến lược kênh phân phối rõ ràng và hệ thống phân phối hoạt động hiệu quả thì công ty đó sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn các đối thủ cạnh tranh. Lý do là mạng lưới phân phối rộng giúp sản phẩm xuất hiện tại nhiều nơi và nhiều nền tảng, khối lượng sản xuất tăng và giá bán có thể rẻ hơn.

Một chiến lược phân phối tốt sẽ giúp công ty có tỷ suất lợi nhuận cao và có xu hướng giảm hao hụt nguyên vật liệu. Nó cũng là nền tảng giúp sản phẩm có vòng đời dài hơn trên thị trường, đặc biệt trong những ngành ít khác biệt hoá và tỉ lệ cạnh tranh cao.

Kênh phân phối là một quá trình tìm về nơi cửa sông chảy ra biển, sử dụng mọi nguồn lực với mục tiêu trả lời câu hỏi “làm thế nào để sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng nhất?”.

>> Xem thêm bài viết: Chiến lược kinh doanh là gì? Hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao, ứng dụng mô hình 5T