Tag: mô hình kinh doanh

Nhượng quyền mô hình kinh doanh là gì? 6 đặc điểm nổi bật

Nhượng quyền mô hình kinh doanh là gì? 6 đặc điểm nổi bật

Nhượng quyền mô hình kinh doanh là một phương thức kinh doanh mà bên nhượng quyền (franchisor) cấp phép cho bên nhận nhượng quyền (franchisee) sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, quy trình hoạt động và hệ thống quản lý của mình để kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. […]
Xem chi tiết
Mô hình 5C là gì? tìm hiểu chi tiết về năm thành tố cấu thành phương pháp 5C

Mô hình 5C là gì? tìm hiểu chi tiết về năm thành tố cấu thành phương pháp 5C

Mô hình 5C là một khung phân tích giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh của mình. Mô hình này bao gồm 5 yếu tố: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, công ty và môi trường kinh doanh. Mô hình 5C hỗ trợ hoạch định chiến lược. Mô hình […]
Xem chi tiết
Kinh doanh là gì? và 4 loại hình kinh doanh bạn cần biết

Kinh doanh là gì? và 4 loại hình kinh doanh bạn cần biết

Kinh doanh là gì? Kinh doanh là thuật ngữ chỉ một cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hoặc một nghề nghiệp cụ thể.  Các doanh nghiệp cũng có thể là các tổ chức phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp kinh […]
Xem chi tiết
Mô hình Canvas là gì? Hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao và cách thức xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Mô hình Canvas là gì? Hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao và cách thức xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Mô hình Canvas là một công cụ giúp doanh nghiệp xác định và liên kết các yếu tố chính của mô hình kinh doanh, từ đó tạo ra một bức tranh tổng thể về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một ngày mùa mưa tháng 8 năm 2021, có một cuộc gọi tới Vũ. […]
Xem chi tiết