Alluvia

Tìm hiểu cách chúng tôi viết câu chuyện cho bao bì, tạo cảm hứng mua hàng với khách hàng người nước ngoài.
Khách hàng Công ty TNHH Ca Cao Xuân Ron Chợ Gạo
Ngành hàng Nông sản
Vị trí Tiền Giang, Việt Nam
Năm 2016
Phạm vi công việc Thiết kế bao bì / Sáng tạo nội dung