APPAY

Thiết kế mới hoàn toàn UX (trải nghiệm người dùng) và UI (giao diện người dùng).
Khách hàng Digipay
Ngành hàng Tài chính
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Năm 2016
Phạm vi công việc UI/ UX Design