Design by Numbers là phương pháp thiết kế dựa trên các dữ liệu và quy tắc toán học để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Những công việc nên sử dụng phương pháp Design by Numbers là những công việc cần phải đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng và giảm thiểu rủi ro thất bại.

Design by Numbers là phương pháp thiết kế dựa trên dữ liệu, vì vậy đây là phương pháp thiết kế thuyết phục, nếu người phê duyệt hoặc khách hàng của bạn là một người “thích số”.

Design by Numbers

Design by Numbers

Design by Numbers phù hợp với các lĩnh vực sau đây:

Thiết kế sản phẩm: Phương pháp Design by Numbers có thể được sử dụng để tối ưu hóa các yếu tố như kích thước, hình dạng, và vật liệu của sản phẩm. 

Ví dụ, các nhà thiết kế sản phẩm có thể sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu thị trường để xác định kích thước và hình dạng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng.

Thiết kế giao diện người dùng: Phương pháp Design by Numbers có thể được sử dụng để tạo ra các giao diện dễ sử dụng và hiệu quả. 

Ví dụ, các nhà thiết kế giao diện người dùng có thể sử dụng dữ liệu từ thử nghiệm người dùng để xác định cách bố cục và sắp xếp các thành phần của giao diện sao cho dễ hiểu và dễ thao tác nhất.

Thiết kế trải nghiệm người dùng: Phương pháp Design by Numbers có thể được sử dụng để tạo ra các trải nghiệm người dùng hài lòng và mang lại giá trị. 

Ví dụ, các nhà thiết kế trải nghiệm người dùng có thể sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu tâm lý học để hiểu cách mọi người suy nghĩ và hành động, từ đó tạo ra các trải nghiệm người dùng phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ.

design la gi 4 phuong phap design xuat sac 04

Lịch sử hình thành Design by Numbers

Design by Numbers

Máy tính IBM 7090 (ảnh: IBM)

Khái niệm Design by Numbers bắt đầu xuất hiện vào những năm 1950, khi các nhà khoa học bắt đầu sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để thiết kế các sản phẩm và hệ thống. Một trong những ví dụ đầu tiên về design by numbers là thiết kế của máy tính IBM 7090, được phát triển vào năm 1956. Máy tính này được thiết kế dựa trên các mô hình toán học mô tả hiệu suất của các thành phần điện tử. 

Trong những năm 1960, design by numbers bắt đầu được sử dụng trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như thiết kế sản phẩm, thiết kế giao diện người dùng và thiết kế trải nghiệm người dùng. Ví dụ, các nhà thiết kế sản phẩm bắt đầu sử dụng các dữ liệu từ nghiên cứu thị trường để xác định kích thước, hình dạng và vật liệu của sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng.

Trong những năm 1970, design by numbers tiếp tục phát triển với sự ra đời của các máy tính cá nhân. Các máy tính cá nhân đã giúp các nhà thiết kế dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu hơn. 

Trong những năm 1980 và 1990, design by numbers trở nên phổ biến hơn với sự ra đời của các công cụ phần mềm thiết kế. Các công cụ phần mềm này đã giúp các nhà thiết kế dễ dàng tạo và thử nghiệm các thiết kế khác nhau. 

Trong những năm 2000, design by numbers đã trở thành một phần quan trọng của quá trình thiết kế. Các nhà thiết kế ngày càng sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng và giảm thiểu rủi ro thất bại.

Sách Design by Numbers của John Maeda

Design by Numbers

Design by Numbers

Sách Design by Numbers của John Maeda là một cuốn sách hướng dẫn cho các nhà thiết kế muốn sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Cuốn sách được viết bởi John Maeda, một nhà thiết kế, nghệ sĩ, và nhà khoa học máy tính.

Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên giới thiệu các khái niệm cơ bản về “Design by numbers”, chẳng hạn như dữ liệu, phân tích, và các phương pháp luận. Phần thứ hai cung cấp các ví dụ cụ thể về cách sử dụng “Design by numbers” trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như thiết kế sản phẩm, thiết kế giao diện người dùng, và thiết kế trải nghiệm người dùng.

Cuốn sách Design by Numbers là một tài nguyên hữu ích cho các nhà thiết kế muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để cải thiện thiết kế của họ. Cuốn sách được viết một cách dễ hiểu và dễ theo dõi, và nó cung cấp các ví dụ thực tế từ thế giới thực để minh họa các khái niệm.

Các khái niệm cơ bản trong Design by Numbers

Design by Numbers

Design by Numbers

Dữ liệu

Dữ liệu là thông tin được thu thập và lưu trữ để sử dụng trong phân tích. Dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như nghiên cứu thị trường, thử nghiệm người dùng và các hệ thống theo dõi dữ liệu.

Trong thiết kế theo số, dữ liệu được sử dụng để hiểu nhu cầu của người dùng, xác định các vấn đề cần giải quyết và đánh giá hiệu quả của thiết kế.

Phân tích

Phân tích là quá trình xử lý dữ liệu để tìm ra thông tin có giá trị. Phân tích có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như thống kê, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Trong thiết kế theo số, phân tích được sử dụng để giải thích dữ liệu, xác định các xu hướng và khám phá các mối quan hệ.

Phương pháp luận

Phương pháp luận là một tập hợp các nguyên tắc và quy trình được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Trong thiết kế theo số, có một số phương pháp luận khác nhau được sử dụng, chẳng hạn như:

 • Nghiên cứu thị trường: Là quá trình thu thập thông tin về nhu cầu và mong muốn của người dùng.
 • Thử nghiệm người dùng: Là quá trình kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ với người dùng để đánh giá tính dễ sử dụng và hiệu quả.
 • Phân tích dữ liệu lớn: Là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phân tích lượng lớn dữ liệu.
 • Trí tuệ nhân tạo: Là một lĩnh vực khoa học máy tính liên quan đến việc phát triển các hệ thống có thể suy nghĩ và hành động giống như con người.
 • Các phương pháp luận này có thể được sử dụng kết hợp với nhau để tạo ra một cách tiếp cận thiết kế toàn diện và hiệu quả.

Ví dụ cụ thể về cách sử dụng Design by numbers

design by numbers va 3 vi du minh hoa 5

#1 Thiết kế sản phẩm

 • Thiết kế ô tô: Các nhà thiết kế ô tô sử dụng các dữ liệu từ nghiên cứu thị trường để xác định kích thước, hình dạng và vật liệu của ô tô phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về chiều cao và cân nặng trung bình của người dùng để xác định kích thước của ghế ngồi và vô lăng.
 • Thiết kế điện thoại thông minh: Các nhà thiết kế điện thoại thông minh sử dụng các dữ liệu từ phân tích dữ liệu lớn để xác định các tính năng và chức năng được người dùng sử dụng nhiều nhất. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về lịch sử sử dụng điện thoại để xác định các ứng dụng được người dùng mở nhiều nhất.

#2 Thiết kế giao diện người dùng

 • Thiết kế trang web: Các nhà thiết kế trang web sử dụng các dữ liệu từ phân tích lưu lượng truy cập trang web để xác định cách bố cục và sắp xếp nội dung trang web sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về thời gian người dùng dành cho các trang khác nhau trên trang web để xác định các trang cần được ưu tiên.
 • Thiết kế ứng dụng điện thoại thông minh: Các nhà thiết kế ứng dụng điện thoại thông minh sử dụng các dữ liệu từ thử nghiệm người dùng để xác định cách bố cục và sắp xếp các thành phần của ứng dụng sao cho dễ hiểu và dễ thao tác nhất. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về thời gian người dùng cần để hoàn thành một nhiệm vụ trong ứng dụng để xác định cách bố cục các thành phần của ứng dụng.

#3 Thiết kế trải nghiệm người dùng

 • Thiết kế trò chơi điện tử: Các nhà thiết kế trò chơi điện tử sử dụng các dữ liệu từ phân tích hành vi người chơi để xác định các yếu tố của trò chơi mang lại trải nghiệm thú vị cho người chơi. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về thời gian người chơi dành cho các cấp độ khác nhau của trò chơi để xác định các cấp độ được người chơi yêu thích nhất.
 • Thiết kế hệ thống điều hành: Các nhà thiết kế hệ thống điều hành sử dụng các dữ liệu từ nghiên cứu thị trường để xác định các tính năng và chức năng được người dùng mong muốn nhất. Ví dụ, các nhà thiết kế có thể sử dụng dữ liệu về các tính năng và chức năng được người dùng sử dụng trên các hệ thống điều hành khác để xác định các tính năng và chức năng cần được bổ sung vào hệ thống điều hành mới.

Lời kết

Design by numbers không chỉ là việc sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để tạo ra thiết kế. Mà nó còn là việc sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học để hiểu rõ nhu cầu của người dùng, xác định các vấn đề cần giải quyết và đánh giá hiệu quả của thiết kế. Do đó, các nhà thiết kế cần có sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người dùng và khả năng sử dụng các dữ liệu và quy tắc toán học một cách hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn,

5/5 - (5 bình chọn)
Bạn cần tư vấn?
Liên hệ ngay với Mr. Quyền Vũ qua Hotline: 0366366999 - Email: quyen@vudigital.co