Marketing 7P là một phương pháp luận, được phát triển từ mô hình marketing 4P. Với mục tiêu xây dựng nền tảng và khung chiến lược marketing.

Thuật ngữ “Marketing mix” (thường được Việt hoá thành marketing hỗn hợp) được Giáo sư Neil Borden lần đầu tiên sử dụng vào năm 1949.

Marketing 7P

Giáo sư Neil Borden và Giáo sư E.Jerome McCarthy

Năm 1960 Giáo sư E. Jerome McCarthy đã xuất bản cuốn sách “Basic Marketing”, là một trong những cuốn sách đầu tiên về nghệ thuật marketing trên thế giới. Trong cuốn sách này ông đã thu gọn và minh họa rõ ràng về 4 chữ P “4Ps”, bao gồm (“Price” – Giá), (“Promotion” -Quảng cáo), (“Product” – Sản phẩm) và (“Place” – Kênh phân phối) , thuật ngữ vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay (2021)

Marketing 7P

Bernard Booms và Mary Bitner

Năm 1981, Bernard Booms và Mary Bitner đã nâng cấp mô hình “4Ps” thành “7Ps”, họ đã thêm ba yếu tố bao gồm (“Person” – con người), (“Process” – quy trình), (“Physical Evidence” – Trải nghiệm thực tế).

Marketing 7P vs Marketing 4P

Về cơ bản, marketing 4P được thiết kế vào thời điểm mà mọi doanh nghiệp toàn cầu có xu hướng bán sản phẩm vật lý hơn là cung cấp dịch vụ, điều này dẫn đến vai trò của dịch vụ khách hàng không được chú trọng trong việc phát triển và xây dựng thương hiệu. Theo thời gian, Bernard Booms và Mary Bitner đã nhận thấy những thiếu sót này và bổ xung ba yếu tố bao gồm (“Person” – con người), (“Process” – quy trình), (“Physical Evidence” – Trải nghiệm thực tế).

Ngày nay đây là mô hình được nhiều doanh nghiệp và marketer ứng dụng vì tính hiệu quả của nó trong việc hỗ trợ các mục tiêu của doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Làm thế nào để sử dụng mô hình marketing 7P

Mặc dù mô hình marketing 4P như đầu bài chia sẻ có thể đã cũ, nhưng đây vẫn là bốn thành phần quan trọng trong mô hình 7P, bạn đọc cần hiểu rõ và làm chủ khái niệm marketing 4P trước tiên thông qua bài viết mà Vũ đã chia sẻ từ trước:

>> Xem thêm:  Marketing 4P là gì? Lược sử hình thành và thông tin chi tiết về 4 chữ P

Marketing 7P

Ngoài ra trước khi xây dựng mô hình marketing 7P, nếu bạn là một người khởi nghiệp, Vũ khuyên bạn nên tìm hiểu thêm về Mô hình Canvas, xây dựng mô hình Canvas trước khi quyết định có ứng dụng mô hình marketing 7P.

Trước khi xây dựng mô hình 7P, bạn cần tiến hành phân tích SWOT và thực hiện phân tích và tìm thấy lợi thế cạnh tranh của mình. 

Các thành phần trong marketing 7P

Marketing 7P

P1 – Products (Sản phẩm): sản phẩm/ dịch vụ hữu hình, là vật chất được bán ra thị trường. 

P2 – Price (Giá): số tiền khách hàng phải trả để mua sản phẩm/ dịch vụ 

P3 – Place (Địa điểm): khách hàng có thể mua sản phẩm ở đâu và thông qua kênh bán hàng nào?

P4 – Promotion (Quảng cáo): cách thức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng

P5 – Person (Con người): nguồn nhân lực của doanh nghiệp tương tác gián tiếp/ trực tiếp với khách hàng

P6 – Process (Quy trình): chuỗi các hành động liên quan đến việc cung cấp sản phẩm từ nơi sản xuất tới người tiêu dùng cuối cùng

P7 – Physical Evidence (Trải nghiệm thực tế): Các yếu tố hữu hình xung quanh sản phẩm và cơ sở vật chất, nơi sản phẩm/ dịch vụ tương tác trực tiếp với khách hàng.

Tài liệu tham khảo gốc và nguồn của 7Ps?

Bitner, MJ và Booms, H. (1981). Chiến lược tiếp thị và tổ chức: Cơ cấu cho các công ty dịch vụ. Trong Donnelly, JH và George, WR (Eds). Tiếp thị Dịch vụ, Kỷ yếu Hội nghị s. Chicago, IL. Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ. P. 47- 52.

McCarthy, EJ (1964). Marketing căn bản . Richard D. Irwin. Homewood, IL.

Những câu hỏi thường gặp về Marketing 7P

Marketing 7P là gì?

Marketing 7P là một phương pháp luận, được phát triển từ mô hình marketing 4P. Với mục tiêu xây dựng nền tảng và khung chiến lược marketing.

Marketing 7P do ai sáng tạo ra?

Năm 1981, Bernard Booms và Mary Bitner đã nâng cấp mô hình “4Ps” thành “7Ps”

Chiến lược marketing là gì?

Chiến lược marketing là một tài liệu kế hoạch tổng thể, nhằm đạt được những mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp kỳ vọng, thông qua việc chuyển đổi người xa lạ trở thành khách hàng trung thành.

7 chữ P là những gì?

(“Price” – Giá), (“Promotion” -Quảng cáo), (“Product” – Sản phẩm) và (“Place” – Kênh phân phối), (“Person” – con người), (“Process” – quy trình), (“Physical Evidence” – Trải nghiệm thực tế).

Tài liệu tham khảo gốc và nguồn của 7Ps?

Bitner, MJ và Booms, H. (1981). Chiến lược tiếp thị và tổ chức: Cơ cấu cho các công ty dịch vụ. Trong Donnelly, JH và George, WR (Eds). Tiếp thị Dịch vụ, Kỷ yếu Hội nghị s. Chicago, IL. Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ. P. 47- 52.
McCarthy, EJ (1964). Marketing căn bản . Richard D. Irwin. Homewood, IL.