Quy trình chiến lược truyền thông là một khái niệm quan trọng trong việc hoạch định chiến lược.

Chiến lược truyền thông là một kế hoạch tổng thể nhằm mục đích truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến với khách hàng mục tiêu. Một chiến lược truyền thông hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu marketing của mình, chẳng hạn như tăng nhận thức về thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng hoặc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Quy trình chiến lược truyền thông là một khái niệm quan trọng trong việc hoạch định chiến lược.

Xây dựng chiến lược cần có quy trình để đảm bảo rằng chiến lược được xây dựng một cách hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn. 

>> Xem thêm: Xu hướng truyền thông và 6 tác động của chúng lên chiến lược thương hiệu

Quy trình chiến lược truyền thông 7 bước của McKinsey

Quy trình chiến lược truyền thông của McKinsey (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình chiến lược truyền thông của McKinsey (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình này bao gồm các bước: xác định mục tiêu, phân tích tình hình, xác định phương án, đánh giá phương án, lựa chọn phương án và triển khai chiến lược.

Quy trình chiến lược truyền thông 7 bước của McKinsey là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước sau: Quy trình chiến lược truyền thông 7 bước của McKinsey là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước sau:

1. Xác định mục tiêu

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu của chiến lược truyền thông. Mục tiêu truyền thông cần được cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Các mục tiêu truyền thông phổ biến bao gồm:

 • Tăng nhận thức về thương hiệu
 • Thúc đẩy doanh số bán hàng
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Tạo ra nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tăng số lượt truy cập trang web

2. Phân tích tình hình

Bước tiếp theo là phân tích tình hình truyền thông hiện tại của doanh nghiệp. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong chiến lược truyền thông của mình. Các yếu tố cần phân tích bao gồm:

 • Mục tiêu và chiến lược truyền thông hiện tại
 • Khách hàng mục tiêu
 • Kênh truyền thông hiện tại
 • Ngân sách truyền thông
 • Kết quả truyền thông hiện tại

3. Xác định chiến lược

Dựa trên phân tích tình hình, doanh nghiệp sẽ xác định chiến lược truyền thông phù hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chiến lược truyền thông cần được xây dựng dựa trên các yếu tố như:

 • Mục tiêu truyền thông
 • Khách hàng mục tiêu
 • Kênh truyền thông
 • Ngân sách truyền thông

4. Xây dựng kế hoạch

Sau khi xác định chiến lược, doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết. Kế hoạch truyền thông cần bao gồm các thông tin sau:

 • Mục tiêu và phạm vi của kế hoạch
 • Nội dung truyền thông
 • Kênh truyền thông
 • Ngân sách truyền thông
 • Thời gian biểu
 • Cách đo lường kết quả

5. Triển khai kế hoạch

Bước tiếp theo là triển khai kế hoạch truyền thông đã được xây dựng. Việc triển khai kế hoạch cần được thực hiện một cách hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

6. Đo lường và đánh giá

Bước cuối cùng là đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông. Việc đo lường và đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp xác định những điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược và có những điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu quả.

Dưới đây là một số lưu ý khi xây dựng chiến lược truyền thông theo quy trình 7 bước của McKinsey:

 • Quy trình này cần được thực hiện một cách có hệ thống và bài bản.
 • Doanh nghiệp cần có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông.
 • Chiến lược truyền thông cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Quy trình chiến lược truyền thông 7 bước của McKinsey là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Doanh nghiệp có thể tham khảo quy trình này để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình.

>> Xem ngay: 5 điều tối kị khi chọn lựa kênh truyền thông

Quy trình chiến lược truyền thông của Harvard

Quy trình chiến lược truyền thông của Harvard (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình chiến lược truyền thông của Harvard (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình này bao gồm các bước: xác định mục tiêu, phân tích môi trường, phân tích nội bộ, xác định chiến lược, đánh giá chiến lược, lựa chọn chiến lược, triển khai chiến lược và kiểm tra chiến lược.

Quy trình chiến lược truyền thông của Harvard là một quy trình 9 bước giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước sau:

1. Xác định mục tiêu

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu của chiến lược truyền thông. Mục tiêu truyền thông cần được cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Các mục tiêu truyền thông phổ biến bao gồm:

 • Tăng nhận thức về thương hiệu
 • Thúc đẩy doanh số bán hàng
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Tạo ra nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tăng số lượt truy cập trang web

2. Phân tích môi trường

Bước tiếp theo là phân tích môi trường truyền thông. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những cơ hội và thách thức trong môi trường truyền thông. Các yếu tố cần phân tích bao gồm:

 • Môi trường truyền thông tổng thể
 • Hành vi của khách hàng
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Công nghệ

3. Phân tích nội bộ

Bước tiếp theo là phân tích nội bộ của doanh nghiệp. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Các yếu tố cần phân tích bao gồm:

 • Mục tiêu và chiến lược truyền thông hiện tại
 • Nguồn lực truyền thông
 • Khả năng thực hiện

4. Xác định chiến lược

Dựa trên phân tích môi trường và nội bộ, doanh nghiệp sẽ xác định chiến lược truyền thông phù hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chiến lược truyền thông cần được xây dựng dựa trên các yếu tố như:

 • Mục tiêu truyền thông
 • Khách hàng mục tiêu
 • Kênh truyền thông
 • Ngân sách truyền thông

5. Đánh giá chiến lược

Bước tiếp theo là đánh giá chiến lược truyền thông. Việc đánh giá này sẽ giúp doanh nghiệp xác định tính hiệu quả của chiến lược truyền thông. Các yếu tố cần đánh giá bao gồm:

 • Sự phù hợp của chiến lược với mục tiêu
 • Khả năng thực hiện của chiến lược
 • Khả năng cạnh tranh của chiến lược

6. Lựa chọn chiến lược

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ lựa chọn chiến lược truyền thông phù hợp nhất.

7. Triển khai chiến lược

Bước tiếp theo là triển khai chiến lược truyền thông đã được lựa chọn. Việc triển khai kế hoạch cần được thực hiện một cách hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

8. Kiểm tra chiến lược

Bước cuối cùng là kiểm tra chiến lược truyền thông. Việc kiểm tra này sẽ giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả của chiến lược truyền thông và có những điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu quả.

Dưới đây là một số lưu ý khi xây dựng chiến lược truyền thông theo quy trình 9 bước của Harvard:

 • Quy trình này cần được thực hiện một cách có hệ thống và bài bản.
 • Doanh nghiệp cần có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông.
 • Chiến lược truyền thông cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Quy trình chiến lược truyền thông của Harvard là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Doanh nghiệp có thể tham khảo quy trình này để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình.

>> Có thể bạn quan tâm: 15 bí quyết để bạn sớm hoàn thành mục tiêu truyền thông

Quy trình chiến lược truyền thông của GE

Quy trình chiến lược truyền thông của GE (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình chiến lược truyền thông của GE (ảnh: vudigitial.co)

Quy trình này bao gồm các bước: xác định mục tiêu, phân tích môi trường, phân tích nội bộ, xác định chiến lược, đánh giá chiến lược, lựa chọn chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm tra chiến lược và điều chỉnh chiến lược.

Quy trình chiến lược truyền thông của GE là một quy trình 10 bước giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Quy trình này được phát triển bởi General Electric, một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ.

Quy trình chiến lược truyền thông của GE bao gồm các bước sau:

1. Xác định mục tiêu

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu của chiến lược truyền thông. Mục tiêu truyền thông cần được cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Các mục tiêu truyền thông phổ biến bao gồm:

 • Tăng nhận thức về thương hiệu
 • Thúc đẩy doanh số bán hàng
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Tạo ra nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tăng số lượt truy cập trang web

2. Phân tích môi trường

Bước tiếp theo là phân tích môi trường truyền thông. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những cơ hội và thách thức trong môi trường truyền thông. Các yếu tố cần phân tích bao gồm:

 • Môi trường truyền thông tổng thể
 • Hành vi của khách hàng
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Công nghệ

3. Phân tích nội bộ

Bước tiếp theo là phân tích nội bộ của doanh nghiệp. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Các yếu tố cần phân tích bao gồm:

 • Mục tiêu và chiến lược truyền thông hiện tại
 • Nguồn lực truyền thông
 • Khả năng thực hiện

4. Xác định chiến lược

Dựa trên phân tích môi trường và nội bộ, doanh nghiệp sẽ xác định chiến lược truyền thông phù hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chiến lược truyền thông cần được xây dựng dựa trên các yếu tố như:

 • Mục tiêu truyền thông
 • Khách hàng mục tiêu
 • Kênh truyền thông
 • Ngân sách truyền thông

5. Đánh giá chiến lược

Bước tiếp theo là đánh giá chiến lược truyền thông. Việc đánh giá này sẽ giúp doanh nghiệp xác định tính hiệu quả của chiến lược truyền thông. Các yếu tố cần đánh giá bao gồm:

 • Sự phù hợp của chiến lược với mục tiêu
 • Khả năng thực hiện của chiến lược
 • Khả năng cạnh tranh của chiến lược

6. Lựa chọn chiến lược

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ lựa chọn chiến lược truyền thông phù hợp nhất.

7. Triển khai chiến lược

Bước tiếp theo là triển khai chiến lược truyền thông đã được lựa chọn. Việc triển khai kế hoạch cần được thực hiện một cách hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

8. Kiểm tra chiến lược

Bước cuối cùng là kiểm tra chiến lược truyền thông. Việc kiểm tra này sẽ giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả của chiến lược truyền thông và có những điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu quả.

9. Điều chỉnh chiến lược

Doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược truyền thông khi cần thiết để đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

10. Đánh giá kết quả

Doanh nghiệp cần đánh giá kết quả của chiến lược truyền thông để xác định mức độ thành công của chiến lược.

Dưới đây là một số lưu ý khi xây dựng chiến lược truyền thông theo quy trình 10 bước của GE:

 • Quy trình này cần được thực hiện một cách có hệ thống và bài bản.
 • Doanh nghiệp cần có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông.
 • Chiến lược truyền thông cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Quy trình chiến lược truyền thông của GE là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hiệu quả. Doanh nghiệp có thể tham khảo quy trình này để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình.

Lời kết

Doanh nghiệp có thể lựa chọn quy trình phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình. Nếu doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng chiến lược truyền thông, quy trình 7 bước của McKinsey là một lựa chọn phù hợp. Quy trình này đơn giản và dễ thực hiện, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc vừa. Nếu doanh nghiệp cần một chiến lược truyền thông chi tiết và toàn diện, quy trình 9 bước của Harvard hoặc 10 bước của GE là những lựa chọn phù hợp.