Chiến lược công ty là một cẩm nang định hướng mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu của chiến lược công ty là giúp doanh nghiệp phát triển thông qua việc đạt được các mục tiêu mà chiến lược đã được xác lập.

Về cơ bản, chiến lược công ty là một bản kế hoạch lớn, mang tính dài hạn, thể hiện rõ cách một doanh nghiệp sẽ đạt được tầm nhìn, hoặc cách doanh nghiệp sẽ đi đến mục tiêu.

Chiến lược công ty là một chiến lược cấp hai, bổ sung vào chiến lược tập đoàn với những doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Vì điều này, cần phân biệt các cấp độ trong chiến lược.

Chiến lược công ty (ảnh:vudigital.co)

Chiến lược công ty là một chiến lược cấp hai, bổ sung vào chiến lược tập đoàn với những doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Vì điều này, cần phân biệt các cấp độ trong chiến lược.

Vị trí chiến lược công ty trong tháp chiến lược

Tháp chiến lược gồm 3 tầng, thể hiện vị trí, sự liên quan giữa các chiến lược gồm: chiến lược tập đoàn, chiến lược công ty và chiến lược bộ phận.

Vị trí chiến lược công ty trong tháp chiến lược

Tháp chiến lược (ảnh: vudigital.co)

1. Chiến lược tập đoàn 

Tổng hợp các danh mục sản phẩm/ dịch vụ từ nhiều đơn vị kinh doanh (Tập hợp gồm các công ty hoặc các thương hiệu con)

Chiến lược tập đoàn là chiến lược của ban lãnh đạo cấp cao nhất, tác động đến mọi hoạt động trong tương lai của tổ chức (nhiều công ty, lĩnh vực kinh doanh khác nhau). Nó hướng dẫn mọi quyết định liên quan đến sự phát triển mới, sáp nhập, hoặc đa dạng hoá đầu tư.

chienluoc tapdoan 1

2. Chiến lược công ty

Chiến lược công ty được xây dựng tích hợp vào chiến lược tập đoàn(dựa trên những mục tiêu mà cấp tập đoàn yêu cầu). Chiến lược cấp công ty sẽ tập trung vào ngành cụ thể.

3. Chiến lược bộ phận

Chiến lược cấp bộ phận là những chiến lược tích hợp, thường bao gồm: chiến lược thương hiệu, marketing, phân phối, tài chính, sản xuất, hậu cần và nguồn nhân lực (dựa trên mục tiêu mà cấp công ty yêu cầu).

Những chiến lược cấp độ này tập trung vào một chức năng, phòng ban cụ thể, tận dụng và phát huy nguồn lực của công ty ở cấp độ bộ phận, đảm bảo đảo sự phối hợp hài hoà giữa những bộ phận chức năng khác nhau trong một công ty.

Nhìn vào mô hình ba cấp độ chiến lược, bạn sẽ thấy được vị trí trung gian của chiến lược công ty, vị trí trung gian này hỗ trợ chiến lược tập đoàn và mang tính định hướng tới chiến lược bộ phận. 

Một chiến lược công ty hiệu quả chỉ cần được hướng dẫn bởi chiến lược cấp tập đoàn, nhưng chiến lược công ty phải được xây dựng bởi chính những người lãnh đạo công ty.

Trọng tâm của chiến lược công ty

Trọng tâm của chiến lược công ty

Trọng tâm chiến lược công ty (ảnh: vudigital.co)

Chiến lược công ty đã hoạt động nhiều năm

Một doanh nghiệp hoạt động nhiều năm sẽ cần một chiến lược công ty khác với một doanh nghiệp vừa thành lập, điểm khác biệt cần lưu ý là trọng tâm chiến lược của hai mô hình này, chúng hoàn toàn khác biệt.

Với chiến lược công ty dành cho doanh nghiệp hoạt động lâu năm, nên tập trung “tối ưu hiệu quả hoạt động”, cải thiện hiệu suất hoạt động hiện hữu với các giải pháp cải tiến từ các bộ phận nhỏ nhất. Tăng trưởng sẽ là thành quả của chuỗi giá trị này. Sự thành công lớn sẽ đến từ các cải tiến nhỏ.

“Bẫy tăng trưởng” là khái niệm mà chiến lược công ty hoạt động nhiều năm cần lưu ý, bởi lẽ rằng, nếu tăng trưởng với một hệ thống hoạt động kém sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ, mất nhiều hơn là được.

Tăng trưởng có thể làm gia tăng áp lực, dẫn đến xói mòn văn hoá thương hiệu, nó cũng có thể khiến tập đoàn mất tập trung và đánh mất lợi thế cạnh tranh vào các doanh nghiệp mới gia nhập ngành hoặc các đối thủ hiện hữu.

Doanh nghiệp hoạt động nhiều năm cần có một giai đoạn đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong công ty trước khi hoạch định chiến lược. 

Chiến lược công ty khởi nghiệp

Trọng tâm của chiến lược công ty khởi nghiệp là “lợi thế cạnh tranh”, cách nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ cần sáng tạo để khác biệt, tạo ra một thị trường mới phù hợp với nguồn lực mà mình nắm giữ.

Công ty khởi nghiệp cần xác định nguồn lực, từ đó phát hiện ra lợi thế và xây dựng chiến lược dựa trên những lợi thế này.

Phân biệt giữa chiến lược và chiến thuật

Phân biệt giữa chiến lược và chiến thuật

Mô hình phân biệt chiến lược và chiến thuật (ảnh: vudigital.co)

Phân biệt giữa chiến lược công ty và chiến thuật công ty là kiến thức nền tảng hỗ trợ định hướng, phân tích và triển khai hoạt động công ty, để phân biệt hai khái niệm này ta cần nhìn vào những thuộc tính của chúng.

Mục tiêu: chiến lược được tạo ra với mục tiêu định hướng dài hạn và nhất quán, chiến thuật được tạo ra nhằm hoàn thành những hạng mục công việc rõ ràng trong thời gian ngắn.

Tầm ảnh hưởng: bản chất chiến lược và chiến thuật đều được xây dựng dựa trên mục tiêu, tuy nhiên chiến lược là những mục tiêu dài hạn được nghiên cứu kỹ lưỡng có có tầm ảnh hưởng phổ quát, chiến thuật là những mục tiêu nhỏ và phạm vi ảnh hưởng cũng nhỏ hơn nhiều.

Quy trình thực hiện: chiến lược đòi hỏi nhà hoạch định có nền tảng kiến thức cùng sự am hiểu về thương hiệu, mục tiêu sau đó thiết lập những giả định và đưa ra kết luận dựa trên những phương pháp luận đã được chứng minh nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu. Chiến thuật là những hoạt động thực thi mà không cần xem xét quá nhiều.

Nhiều chiến thuật để thực hiện một chiến lược

5 thành phần quan trọng trong chiến lược công ty

5 thành phần quan trọng trong chiến lược công ty

Có 5 thành phần cần có trong một chiến lược công ty gồm:

1. Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn và mục tiêu là hai khái niệm khác nhau mà doanh nghiệp cần phân biệt nhằm hoạch điện chiến lược công ty.

Tầm nhìn: là dự báo, khát vọng mà doanh nghiệp sẽ đạt được trong tương lai, là một đích đến không có giới hạn. Tầm nhìn là dài hạn.

Mục tiêu: là điểm đến thực tế, có giới hạn, mục tiêu thúc đẩy các hành động một cách rõ ràng. Mục tiêu là ngắn hạn.

2. Hệ giá trị

Hệ giá trị thương hiệu là một tập hợp các giá trị quan trọng và giàu ý nghĩa mà đội ngũ phát triển thương hiệu đang không ngừng theo đuổi.

blog he gia tri

3. Cấu trúc ngành

Cấu trúc ngành là một mô hình có tính hệ thống, giúp chiến lược không bỏ qua những dữ liệu quan trọng ảnh hưởng tới chiến lược. Bởi vì nó được xây dựng trên những dữ liệu thực tế và trải qua phân tích, không phải là những nội dung liệt kê chủ quan.

Cấu trúc ngành là thuật ngữ do Michael Porter, Giáo Sư Trường Kinh doanh Harvard, công bố trên tạp chí Harvard Business Review vào năm 1979.

Xây dựng của cấu trúc ngành và khung 5 lực lượng, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát nhằm đánh giá và hoạch định các chiến lược, qua đó đạt được lợi thế cạnh tranh với kết quả là khả năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn mặt bằng chung của ngành.

modern tower buildings skyscrapers financial district with cloud sunny day chicago usa

4. Khung chiến lược

Khung chiến lược là bộ sơ đồ thể hiện các giải pháp mà công ty sẽ thực thi nhằm đạt được mục tiêu chiến lược công ty đã xác lập. Khung chiến lược cần thể hiện rõ các hoạt động chính, nơi doanh nghiệ tập trung nguồn lực nhằm tạo nên các giá trị khác biệt.

5. Đo lường và hiệu chỉnh

Sự thành công của một chiến lược công ty được thể hiện qua các con số, được đánh giá bằng một loạt các chỉ số hiệu suất “Key Performance Indicator (KPI)”, các KPI này được xây dựng đảm bảo hai yếu tố sau:

 • Các KPI này đo lường mức độ đạt được các mục tiêu đã xác định trong chiến lược công ty
 • Các KPI này được xác định trước khi triển khai chiến lược để đảm bảo độ chính xác.

Doanh nghiệp cũng cần liên tục cập nhật các chỉ số để đưa ra các sáng kiến hiệu chỉnh, với mục tiêu làm tăng tính hiệu của của các giải pháp trong khung chiến lược khi triển khai thực tế.

Cách đo lường sự thành công của chiến lược công ty

Thông thường, một số hoặc tất cả các KPI được liệt kê dưới đây cần được đo lường thực hiện một chiến lược công ty:

Mức độ phát triển:

 • Doanh thu bán hàng
 • Số lượng khách hàng
 • Tỷ lệ bán hàng lặp lại/ khách hàng
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Giá trị đặt hàng trung bình (AOV)
 • Khối lượng giao dịch

Vị thế cạnh tranh:

 • Thị phần
 • Vị thế trên thị trường
 • Tỷ lệ thắng
 • Nhận thức về thương hiệu, sự xuất hiện trên truyền thông
 • Tài sản thương hiệu
 • Giao dịch ký quỹ so với mức độ trung bình ngành hoạt động
 • Mức độ tăng trưởng doanh số bán hàng so với mức trung bình của ngành

Hoạt động tài chính:

 • Lợi nhuận gộp
 • Lợi nhuận ròng
 • Lợi nhuận hoạt động
 • EBIT và EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay & thuế – lợi nhuận sau thuế)
 • Tỷ số lợi nhuận trên tài sản
 • Dòng tiền nhàn rỗi
 • Dòng tiền hoạt động
 • Đây là những chỉ số cơ bản, thực tế doanh nghiệp có thể đo lường chi tiết hơn. Các chỉ số này được các bộ phận riêng lẻ xác định và cung cấp cho cấp lãnh đạo, phụ thuộc vào yêu cầu, mục tiêu, ngân sách họ được cung cấp.

chien luoc truyen thong la gi 7 buoc xay dung chien luoc truyen thong hieu qua 2

Để hiểu hơn về thế giới thương hiệu và củng cố kiến thức xây dựng thương hiệu & thiết kế thương hiệu của bản thân, bạn đọc có thể kết nối với Vũ qua thông tin ở phía bên dưới:

Xin chân thành cảm ơn,

​​​​​​​​​​

Những câu hỏi thường gặp

Chiến lược công ty là gì?

Chiến lược công ty là một cẩm nang định hướng mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu chiến lược công ty là gì?

Mục tiêu của chiến lược công ty là giúp doanh nghiệp phát triển thông qua việc đạt được các mục tiêu mà chiến lược đã được xác lập.

Ba cấp độ chiến lược là gì?

Cấp 1: Chiến lược tập đoàn, Cấp 2: Chiến lược công ty, Cấp 3: Chiến lược bộ phận

5 thành phần quan trọng trong chiến lược công ty?

1. Tầm nhìn và mục tiêu, 2. Hệ giá trị, 3. Cấu trúc ngành, 4. Khung chiến lược, 5. Đo lường và hiệu chỉnh

Cách đo lường sự thành công của chiến lược công ty?

1. Mức độ phát triển, 2. Vị thế cạnh tranh, 3. Hoạt động tài chính

Bạn cần tư vấn?
Liên hệ ngay với Mr. Quyền Vũ qua Hotline: 0366366999 - Email: quyen@vudigital.co